Home > Vacature ‘Plaatsvervangend lid RGS’

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) vraagt de AJN een plaatsvervangend lid per 1-1-2018.

 

 

 

 

 

De kandidaat moet geregistreerd staan in het profielregister jeugdgezondheidszorg. De kandidaat mag geen lid zijn van het bestuur van de wetenschappelijke vereniging of beroepsvereniging, Federatiebestuur KNMG, het college, de adviescommissie of de geschillencommissie als bedoeld in artikel 24 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst.

De Regeling specialismen en profielen geneeskunst is te raadplegen op de website van de KNMG

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) toetst periodiek of artsen en opleidingen aan de regels van het College Geneeskundige Specialismen voldoen.

Meer informatie over de RGS

Functie-eisen vacature RGS

Brief aan AJN vacature RGS plaatsvervangend lid

Heb je belangstelling voor deze vacature?Stuur dan een mail naar secretariaat@ajnjeugdartsen.nl