Home > Oproep dr. A.J. Swaakprijs 2018

Sinds 1987 wordt tweejaarlijks de dr. A.J. Swaakprijs uitgereikt. Deze prijs beoogt de kwaliteit van jeugdgezondheidszorg in Nederland een stimulans te geven. Heeft u een bijdrage die in aanmerking komt voor deze prijs? Stuur deze dan uiterlijk 1 augustus in.

JGZ op hoger plan

Degene die voor deze prijs in aanmerking komen (dit kan ook iemand zijn die u kent), zijn personen, groepen of instellingen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet om de JGZ in Nederland op een hoger plan te brengen.
Met name wordt gedacht aan een oeuvre of onderzoeken, die betrekking hebben op de leeftijdsgroep 0-18 jarigen en die een preventief en/of gezondheidsbevorderend aspect in zich dragen. Gelet wordt op het wetenschappelijk niveau en op de toepasbaarheid in de praktijk van de JGZ.

Op voordracht van een commissie van deskundigen wordt de prijs toegekend. Vervolgens zal op 16 november 2018 de uitreiking van de prijs plaatsvinden tijdens de ledenvergadering van de AJN Jeugdartsen Nederland in de Jaarbeurs, Utrecht. De prijs bestaat uit een geldbedrag ter hoogte van € 5.000,-.

Indienen

Degenen die voor deze prijs in aanmerking wensen te komen, kunnen hun inzending tot uiterlijk 1 augustus 2018 indienen bij: secretariaat Stichting dr. A.J. Swaakprijs; p/a Stichting ZuidZorg, mevr. Anne Bullens, Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, tel. 040-2949927, e-mail: a.bullens@zuidzorg.nl.
Aanvragen en publicaties dienen in drievoud te worden ingediend; grote ordners en boeken kunnen in enkelvoud volstaan, maar dienen dan vergezeld te gaan van een samenvatting in drievoud.