Home > Oproep voor deelname aan klankbordgroep “Gespreksvoering met ouders en jeugdigen – Verbinding tussen JGZ richtlijnen”

Wie zou kunnen en willen? Zie hieronder meer info. Graag reactie naar richtlijnen@ajnjeugdartsen.nl bij belangstelling. Deadline van reageren 31 maart, aangezien 1e bijeenkomst in mei zal zijn, dan nog voldoende tijd ter voorbereiding.

ACHTERGROND
Op dit moment zijn er veel JGZ richtlijnen (29 in totaal waarvan 13 met een psychosociale focus)
Zowel vanuit de JGZ-praktijk als door ontwikkelaars wordt aangegeven dat er behoefte is aan meer eenduidigheid rondom de gespreksvoering met ouders en jeugdigen.
Dit project beoogt meer verbinding tussen de diverse richtlijnen aan te brengen; op het punt van de gespreksvoering met ouders en jeugdigen.

We willen hiertoe de volgende ‘praktische tools’ of modules voor professionals ontwikkelen:
– een tool/ module mbt algemene gespreksvoering met ouders/jongeren;
– een module voor specifieke, ‘lastige’ gesprekssituaties (bijv. wanneer de professional denkt aan verwaarlozing/mishandeling; of wanneer ouders probleem niet onderkennen)
– een adviesdocument met aanbevelingen voor toekomstige ontwikkelaars (mbt gespreksvoering)

Aanpak:
– Bestaande richtlijnen analyseren op overeenkomsten en tegenstrijdigheden mbt gespreksvoering;
– Behoeftepeiling onder JGZ professionals en ouders/jongeren: welke tegenstrijdigheden komt men in de praktijk tegen, wat zijn lastige gesprekssituaties?
– Het project start op 1 maart 2018 en heeft een looptijd van 18 maanden. We werken samen met Trimbos.

TNO wil AJN graag betrekken in de klankbordgroep van dit project.
De klankbordgroep komt volgens de planning 3 keer bij elkaar (omstreeks mei ’18, januari ’19 en mei ’19) om mee te denken in het project.
In de klankbordgroep zoeken we vertegenwoordiging van ouders, jongeren en beroepsgroepen (oa AJN, V&VN, NJi, Pharos) Er is vacatiegeld (150 Euro) en reiskostenvergoeding beschikbaar.