Home > Neem deel aan onderzoek over beroepsgeheim

Er zijn signalen dat het omgaan met het beroepsgeheim in situaties van samenwerking tussen hulpverleners soms lastig kan zijn. Om meer inzicht hierin te krijgen doen de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) op dit moment onderzoek naar de vraag in welke mate en op welke manier professionals in de hulpverlening omgaan met het beroepsgeheim. Met een kwantitatief onderzoek onder een brede groep hulpverleners willen de RVS en de OvV een beeld krijgen van de verschillende ervaringen die er op dit punt zijn.

LINK NAAR ONDERZOEK: Het onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar Public (voorheen TNS NIPO). U kunt deelnemen aan het onderzoek door de vragenlijst via DEZE LINK in te vullen.

  • Bent u op dit moment werkzaam als professional en heeft u te maken met samenwerking met verschillende personen of partijen in de zorg of hulpverlening? Dan willen wij u graag uit nodigen om aan dit onderzoek mee te werken.

We bedoelen samenwerking in sociale wijkteams, veilig thuis, ketenzorg als ook samenwerking tussen professionals met een beroepsgeheim en anderen, zoals professionals, vrijwilligers en mantelzorgers die niet aan een beroepsgeheim gebonden zijn

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!