Home > Meelezen! Verpleegkundige zorg aan het zieke kind + gezin in eigen omgeving

Wie kan voor 31 januari meelezen met de landelijke commentaarronde in het kader van de ontwikkeling van de ‘Kwaliteitsstandaard verpleegkundige zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving’?

Vilans, kenniscentrum voor de langdurende zorg, en het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJ) hebben deze standaard ontwikkeld in opdracht van V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland).

Wie wil lezen kan via richtlijnen@ajnjeugdartsen.nl de standaard en commentaartabel opvragen. Alvast bedankt!