Home > Medicamenteuze Behandeling van Kinderen met Juveniele Idiopatische Artritis

Wie kan meelezen met de ‘Richtlijn Medicamenteuze Behandeling van Kinderen met Juveniele Idiopatische Artritis’. Feedback in de vorm van opmerkingen of aanvullingen is gewenst! Reageren voor 11 juni.

Interesse om mee te lezen? Mail naar Erika Veen, via ambtelijksecretaris@ajnjeugdartsen.nl