Home > Wie leest mee? JGZ-richtlijn Motorische ontwikkeling

Vanuit NCJ is het concept van de JGZ-richtlijn Motorische ontwikkeling nu beschikbaar om op te reageren.

Voor wie
De richtlijn is primair voor JGZ-professionals (jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten). De ontwikkeling is in opdracht en met financiering van ZonMw. Een conceptversie voor de praktijktest en de landelijke commentaarronde zijn al beoordeeld door de Richtlijn adviescommissie (RAC) van het NCJ en de commissie richtlijnen van ZonMw.

Het doel
De richtlijn heeft als doel motorische ontwikkelingsproblemen (en mogelijke gevolgen) bij kinderen te signaleren en te voorkomen. Het gaat hierbij zowel over de grove als de fijne motoriek. In de richtlijn wordt aangegeven hoe JGZ-professionals kunnen samenwerken met aanpalende beroepsgroepen en met scholen. Er is aandacht voor preventie, signalering, monitoring van motorische ontwikkelingsproblemen en de gevolgen ervan. Ook komt onderzoek naar de motoriek aan de orde en de toeleiding voor verdere diagnostiek en behandeling. Tot slot wordt de terugkoppeling en nazorg vanuit de JGZ besproken.

Jouw mening telt!
Feedback uit de praktijk is onmisbaar om een richtlijn goed aan te laten sluiten op alle JGZ-professionals. De richtlijnontwikkelaars zijn nu vooral benieuwd naar:

· Is de richtlijntekst voldoende concreet?
· Is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?
· Staan er onjuistheden in de tekst?

Je kunt de richtlijn opvragen bij de richtlijnontwikkelaars (Judith de Best: j.debest@erasmusmc.nl of Marlou de Kroon: m.dekroon@erasmusmc.nl). Naast de richtlijn ontvang je dan een tabel waarin je commentaar op de richtlijn kunt geven.

Als je meeleest, graag je commentaar mailen aan richtlijnen@ajnjeugdartsen.nl zodat we vanuit AJN weten welke punten er vanuit de praktijk naar boven komen.

Deadline is 1 september 2017, zodat ik daarna alles kan bundelen en aan NCJ kan mailen voor hun deadline.

Alvast bedankt!
Esther Kramer, bestuur AJN