Home > Ziet u veel kleuters? Vul de vragenlijst in!

TNO ontwikkelt een website om ouders te ondersteunen bij vragen over de gezondheid en (op)voeding van hun kleuters. Hiervoor hebben we uw bijdrage nodig. Welke belangrijkste vragen, zorgen, en interesses komt u als professional tegen bij ouders van kleuters. Door uw deelname helpt u ons om voorlichting voor ouders van kleuters te verbeteren.

Maak kans op 20 euro
Het onderzoek is bedoeld voor professionals die werken met kleuters (leeftijd 4 t/m 6 jaar) en/of hun ouders, namelijk jeugdartsen, kleuterleerkrachten en kleuterleiding. De vragenlijst wordt ook voorgelegd aan ouders zelf. Het onderzoek bestaat uit het invullen van drie opeenvolgende online vragenlijsten over een periode van ongeveer drie maanden; het invullen duurt ongeveer tien minuten per vragenlijst. Na afronding van de vragenlijsten worden er onder de deelnemers twintig cadeaubonnen van 20 euro verloot.

Heeft u interesse? Klik op DEZE LINK voor meer informatie om mee te doen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Hilde van Keulen, onderzoeker TNO Child Health, e-mail: hilde.vankeulen@tno.nl.