Home > Gezocht deelnemer werkgroep herziening richtlijn ‘Behandeling en zorg voor craniosynostose’

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie is gestart met de revisie van de richtlijn.

Welke jeugdarts wil in de richtlijnwerkgroep deelnemen namens AJN? Laat het weten hieronder of via richtlijnen@ajnjeugdartsen.nl. Graag reactie voor maandag 5 februari.

nformatie uit de brief aan AJN:
Prof. Dr. Irene M.J. Mathijssen, plastisch chirurg, is voorzitter van de werkgroep.

Tijdens de kick-off vergadering bleek een naar regionale herkomst en naar (sub-)specialisme evenwichtiger samenstelling van de richtlijnwerkgroep wenselijk. Wij vragen u daarom en jeugdarts te mandateren voor deelname aan de richtlijnwerkgroep door middel van het invullen en retourneren (graag zo spoedig mogelijk) van het formulier dat zich in bijlage bevindt.
Van de jeugdarts wordt met name een bijdrage aan het onderwerp verwijzing en diagnostiek gevraagd.

Van het gemandateerd werkgroeplid wordt het volgende verwacht:
§ het voorbereiden en bijwonen van één projectgroep vergadering van ongeveer 3 uur;
§ een aantal telefonische vergaderingen van ongeveer een uur;
§ het kritisch lezen en bediscussiëren van bewijstabellen en conceptteksten;
§ het schrijven van tekst(en) voor de conceptrichtlijn.

Voor de voortgang van het ontwikkeltraject is het van essentieel belang dat de deelnemers niet alleen deskundig zijn, maar ook het enthousiasme en de tijd hebben om zich hiervoor in te zetten.
Deelnemers krijgen een vergoeding van vacatiegelden op basis van bijgewoonde bijeenkomsten.
De looptijd van het project bedraagt 2 jaar.