Home > deelnemers praktijktest JGZ-richtlijn Extremiteiten gezocht

Voor de richtlijn Extremiteiten wordt dringend gezocht naar JGZ-organisaties, JGZ-teams of
individuele JGZ-professionals die willen deelnemen aan de praktijktest. Het is belangrijk dat deze richtlijn ook écht toepasbaar is in de dagelijkse praktijk van de JGZ en dat input uit de praktijk verwerkt wordt in de uiteindelijke richtlijn. Deelname van JGZ-professionals in een praktijktest is hiervoor onmisbaar.

Wat houdt de richtlijn in?
TNO werkt momenteel aan een nieuwe JGZ-richtlijn Extremiteiten. Dit gebeurt in opdracht van ZonMw. Deze richtlijn beschrijft de voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing bij diverse aandoeningen aan de extremiteiten, zoals platvoeten, X-benen en tenenloop.

Welke inspanning wordt gevraagd?
Deelnemers aan de praktijktest worden door de ontwikkelaars van de richtlijn geschoold in het gebruik en werken vervolgens 3 maanden met de richtlijn. De deelnemers vullen twee korte vragenlijsten in over het werken met de richtlijn en registreren bijzonderheden. Enkele deelnemers doen mee aan een online focusgroep over de richtlijn. De geschatte benodigde tijdsinvestering voor deelname per professional aan de praktijktest wordt hieronder weergegeven.
Voorbereiding
• Doorlezen van de richtlijn                                           4 uur
• Instructie over de richtlijn (exclusief reistijd)         2,5 uur
Testen
• 3 maanden werken met de richtlijn in de praktijk
• Registreren van casuïstiek                                           30 minuten
Afronding en evaluatie (vragenlijst)                            30 minuten
Online focusgroep                                                            2,5 uur
Totaal                                                                                  10 uur

Wat levert het op?
Een vergoeding voor deelname is beschikbaar. Daarnaast kan er ook accreditatie voor je worden geregeld. Maar bovenal levert deelname aan de praktijktest je het voordeel op dat de richtlijn dan al grotendeels geïmplementeerd is en kan je beoordelen of de richtlijn ook echt goed toepasbaar is in de uitvoering.

Meer informatie?
Als je wilt deelnemen of meer informatie wilt kun je contact opnemen met TNO via
renate.vanzoonen@tno.nl.