Home > Deelname aan werkgroep richtlijn infantiele hemangiomen

De Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) wil graag een richtlijn voor infantiele hemangiomen ontwikkelen. De titel daarvan is ‘diagnostiek en behandeling van infantiele hemangiomen (IH)’. De basis van deze richtlijn is het consensusdocument voor de behandeling van infantiele hemangiomen uit 2017 welke door de expertise centra is opgesteld.

De nieuwe richtlijn zal de volgende uitgangsvragen betreffen:
1. Worden IH met (potentiële) complicaties en associaties tijdig herkend en wordt op tijd gestart
met behandeling om complicaties te voorkomen?
2. Wat is de juiste indicatie voor de gekozen behandeling en worden deze goed afgewogen met
de contra-indicaties van behandelingen?
3. Welk middel of methode heeft de voorkeur van behandeling en wat zijn alternatieven?
4. Wat is de behandelduur van IH? Hoe vindt de follow-up plaats en hoe wordt gecounseld over
rebound groei na stop van behandeling?

Dr. C.J.M. (Carine) van der Vleuten, dermatoloog en voorzitter van het Radboud expertise centrum voor hemangiomen en congenitale vaatmalformaties HECOVAN is bereid het voorzitterschap op zich te nemen. Ter ondersteuning van de werkgroep zal epidemiologische expertise worden ingehuurd.

Wij nodigen uw vereniging graag uit voor deelname aan deze richtlijn ontwikkeling en mee te denken over de invulling van de modules. Bij dezen vragen wij u één vertegenwoordiger voor te dragen die uw vereniging vertegenwoordigt in de werkgroep.
De vertegenwoordiger kan zitting nemen in de werkgroep of eventueel deelnemen door een kritische beoordeling van de conceptteksten zonder fysieke aanwezigheid.
De verwachte tijdsinvestering van een werkgroep lid is als volgt: aanwezigheid bij de vergaderingen, welke naar verwachting twee keer zullen plaatsvinden. Daarnaast actieve deelname aan een pressurecooker, waarin de werkgroep alle teksten samenvoegt tot een concept richtlijn. Tevens wordt actieve bijdrage aan discussies over de mail verwacht, en kritische mede-beoordeling van de conceptteksten.

Deadline is 11 mei 2018.

Graag reactie aan richtlijnen@ajnjeugdartsen.nl