Home > Deel digitale innovaties met het NCJ

Bij veel organisaties bestaat de wens om alle (digitale) innovaties vanuit de JGZ op één plek overzichtelijk te hebben. Door overzicht te creëren kunnen (digitale) innovaties gedeeld worden met andere JGZ organisaties. Het NCJ roept organisaties op om digitale innovaties met hen te delen.

Actie NCJ

Het NCJ wil een dergelijk overzicht graag maken en onderhouden. Eind 2017 is door het NCJ de oproep gedaan naar organisaties om innovaties te delen. Het overzicht van de innovaties wordt gepubliceerd op de website van het NCJ. Het betreft een doorlopend proces, vraag is dus om blijvend innovaties te delen, zodat de toegevoegde waarde van het overzicht blijvend is.

Actie organisaties gevraagd

Voor een goed overzicht is up-to-date informatie nodig! Doe en bouw mee door te laten zien welke digitale en andere innovaties er zijn. Vul dit formulier in voor elk van de innovaties (per innovatie een nieuw formulier gebruiken). Als u niet beschikt over de gevraagde informatie, neem dan contact op met de daarvoor aangewezen persoon/personen binnen uw organisatie. Graag zou het NCJ een vliegende start willen maken met deze inventarisatie, daarom vragen zij om zo snel mogelijk te reageren.

Doel en nut van gedeelde innovaties

Afhankelijk van de status van een project (in ontwikkeling, gereed, in gebruik) kunnen er onderlinge verbindingen aan worden gegaan om samen op te trekken in de ontwikkeling. Ook is het voorstelbaar dat wanneer meerdere JGZ organisaties interesse tonen in één project, de baten (en lasten) samen gedragen kunnen worden. Een dergelijke samenwerking leidt vrijwel altijd tot betere kwaliteit van de projecten zelf en een bredere toepasbaarheid, zelfs tot op landelijk niveau!