Home > Nieuws > Nieuws AJN > Winnaar Flora van Laar-prijs 2017

Marie-José Theunissen heeft afgelopen AJN-dag de Flora van Laar prijs mogen ontvangen voor haar proefschrift: “Stay in or drop out – The pathways to school dropout from a public health perspective”.

Marie-José Theunissen is door de jury unaniem uitgeroepen tot winnaar van de Flora Van Laar prijs 2017. Zij heeft zowel in inhoudelijk als methodologisch opzicht relevant onderzoek verricht. Ze is dan ook zeer terecht genomineerd door prof.dr. Frans Feron en prof. dr. Menno Reijneveld.

Haar onderzoek is inhoudelijk van groot belang omdat het bijdraagt aan inzicht in pathways vanaf de geboorte en aan de vroege preventie van schooluitval. Dit actuele onderwerp is gerelateerd aan participatie van jongeren aan de maatschappij. Methodologisch is haar onderzoek voor de JGZ zeer relevant omdat zij bij haar analyses gebruik heeft gemaakt van longitudinale gegevens vanaf de geboorte en daarmee van de mogelijkheden die de Levensloop Epidemiologie biedt. De JGZ is de preventieve zorg die bij uitstek de levensloop van ieder individueel kind volgt, en zowel bij gevoelige perioden in het leven (zoals de postnatale periode en de adolescentie) als bij cumulatie van risicofactoren, een belangrijke rol kan vervullen voor de primaire preventie van chronische ziekten en psychosociale problemen. Met haar onderzoek benut ze dus het volle potentieel van de JGZ!

De jury van de Flora van Laar prijs bestaat uit: voorzitter: Dr J. De Wilde arts M&G-jeugd, Dr. M.de Kroon, arts M&G-jeugd en Mevr. R. Haasnoot, arts M&G profiel jeugd.