Home > Nieuws > Nieuws vak > WhatsApp leidt niet tot taalverloedering

Bron: Radboud Universiteit Nijmegen

Actieve gebruikers van sociale media zoals WhatsApp blijken niet slechter te schrijven op school. Wel is er een klein verband tussen passief gebruik van WhatsApp en slechter schrijven. Dat blijkt uit onderzoek onder jongeren van taalwetenschapper Lieke Verheijen. Ze promoveerde op 25 januari op het onderwerp aan de Radboud Universiteit.

‘Heeey J wazzup!?! Alles OK? hvj 4ever liefie <3’ Veel ouderen zijn bang dat zulke afwijkende schrijfwijzen op sociale media leiden tot taalverloedering. Verheijen: ‘Onder taalverloedering verstaan ze dan het steeds minder aan de Nederlandse spelling- en grammaticaregels houden en een steeds grotere invloed van het Engels.’ Verheijen bestudeerde het taalgebruik van Nederlandse jongeren in chats, sms’jes, tweets en whatsappjes, en de invloed hiervan op hoe ze op school schrijven. Zij vond dat het digitale taalgebruik van de jeugd van tegenwoordig inderdaad behoorlijk verschilt van het Standaardnederlands, voornamelijk wat betreft spelling. Deze ‘digi-taal’ is echter ook afgestemd op het medium. Bovendien maken veel taalkeuzes de communicatie informeler, expressiever, beknopter en speelser.
Het passief lezen van andermans appjes staat in verband met slechtere prestaties op een schoolse schrijftaak, met name bij lager opgeleide jongeren. Verder presteren jongeren die in sociale media vertrouwen op woordvoorspellers en auto-correctie slechter op school wat betreft spelling.
Maar jongeren die een smartphone bezitten, produceren juist minder ‘spelfouten’ in hun schoolteksten. Bovendien heeft WhatsApp-gebruik een directe positieve invloed op spelling in schoolteksten: vooral bij tieners leidt het tot minder ‘spelfouten’. En jongeren die sociale media op een actieve en talig creatieve manier gebruiken, schrijven juist schoolteksten van hogere kwaliteit. De wijze waarop jongeren sociale media gebruiken bepaalt dus of whatsapptaal hun schrijven op school kan schaden of juist stimuleren