Home > Nieuws > Nieuws vak > Vroege introductie van hoog-allergene voeding bij zuigelingen ter preventie van voedselallergie

De NVK heeft een nieuw standpunt uitgebracht over de vroege introductie van hoog-allergene voeding bij zuigelingen ter preventie van voedselallergie.

Vroege introductie van pinda en kippenei voor de leeftijd van 8 maanden is sterk geassocieerd met een lager risico op het ontwikkelen van een pinda- of kippeneiallergie. Voor andere soorten voeding is dit preventieve effect minder goed onderzocht, maar het mechanisme veronderstelt dat dit ook geldt voor andere hoogallergene voeding. Voor geen enkel soort voeding is een nadelig effect gevonden van het vroeg starten met voeding.

Het advies is daarom om alle voedingsmiddelen op jonge leeftijd te introduceren: vanaf de
leeftijd van 4 maanden en bij voorkeur voor de leeftijd van 8 maanden. Dit advies is vooral van belang bij zuigelingen met een matig tot ernstig eczeem. Voor deze kinderen geldt zeker dat hoe eerder gestart wordt met voeding, hoe groter de kans is dat een voedselallergie voorkomen kan worden. En is het advies hoogallergene voeding zelfs te introduceren voor de leeftijd van 6 maanden. Na introductie wordt minimaal wekelijkse inname van het product aanbevolen.

Bij gezonde zuigelingen wordt thuis geïntroduceerd, want het risico op een allergische reactie is verwaarloosbaar. Bij kinderen met ernstig eczeem kan overlegd worden met de kinderarts hoe hoogallergene voeding veilig geïntroduceerd kan worden.

Lees hier: NVK standpunt Vroegintroductie hoogallergene voeding aan zuigelingen