Home > Nieuws > Nieuws vak > Vakblad Vroeg

De nieuwe editie van Vakblad Vroeg is uit. Thema is dit keer de zorg aan baby’s. Diverse auteurs dragen via verschillende invalshoeken suggesties aan om ouders en pasgeborenen adequate hulp te verlenen. Naast de thema-artikelen komen veel andere aspecten van vroegsignaleren en vroeghulp aan bod.

 Uit de themabijdragen blijkt dat vroeghulp en -interventie, maar ook preventie, steeds meer op het netvlies van gemeenten en politici komen. In verschillende samenstellingen wordt gepraat over de eerste 1001 kritieke dagen voor het kind: de dagen vanaf de conceptie totdat het kind een jaar of twee is. Het belang van hechting, van ouderschap, van een goede start, een stevige start of net hoe het wordt genoemd, raakt steeds meer bekend. Hetzelfde geldt voor de rol van trauma en stress voor, tijdens en na de geboorte.

Niet alle artikelen belichten overigens zorgaspecten. Zo beschrijft Kjille Soeting in ‘Baby praat in gebaren’ hoe in de communicatie met een baby gebruik kan worden gemaakt van de voorsprong die de handmotoriek heeft op de mondmotoriek. Door gebruik te maken van een gebarenmethode kan een baby een gebaar koppelen aan een woord en aan de betekenis daarvan. Ook zorgt de methode voor gedeelde aandacht, iets wat van essentieel belang is voor het aanleren van taal.

Interessant voor zorgprofessionals is zeker ook het artikel ‘Autisme bij meisjes: subtiel, niet minder ernstig’ van de hand van Marrit Buruma en Els Blijd-Hoogewys. Zij maken duidelijk dat vroege herkenning van autisme bij jonge meisjes ten onrechte nog vrijwel onontgonnen terrein is.

Verder maakt Roely Drijfhout in ‘Wat als ik het mis heb?’ duidelijk waarom de meldcode zo belangrijk is om daadwerkelijk  te gebruiken. Professionals signaleren dan niet alleen eerder, maar grijpen ook drie keer vaker in dan professionals zonder meldcode. Bovendien signaleren zij gerichter.

Kijk hier voor de inhoud vakblad vroeg

Bestellen?
Een los exemplaar van Vakblad Vroeg kost € 10,00 (incl. porto) en is te bestellen via vroeg@dgcommunicatie.nl. De prijs voor een abonnement (vier edities p.j.) is € 25,00 (Ned.) of € 30,00 (België), zie het aanmeldformulier op onze website.

Extra voordeel

Abonnees, ook nieuwe, kunnen met korting deelnemen aan de congressen en studiedagen van Vakblad Vroeg. Voor de eerste helft van 2018 gaat het om vier congressen en een lezing.

Kijk voor meer informatie op de website van Vakblad Vroeg: www.vakbladvroeg.nl