Home > Nieuws > Nieuws vak > Toename aantal jongeren, dat jeugdzorg ontvangt
Drie jaar na invoering van de jeugdwet is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt toegenomen van bijna 366.000 in 2015 naar ruim 405.000 in 2017. De groei zit vooral bij de hulp door wijk- of buurtteams van de gemeente. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.Jeugdzorg is de verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, waarvan jeugdhulp het grootste aandeel heeft. Daarbinnen is het aantal jongeren dat is geholpen door het wijk- of buurtteam gegroeid van 36,5 duizend in 2015 naar bijna 82 duizend in 2017. Ook het aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf nam toe: van 40,5 duizend in 2015 naar 46,3 duizend in 2017. De toename bij hulp door wijk- en buurtteams kan deels een registratie-effect zijn, omdat enkele gemeenten deze informatie pas in 2016 of 2017 voor het eerst aan het CBS hebben geleverd.
Jongeren met jeugdhulp
Jongens ontvangen vaker jeugdhulp dan meisjes: 58% ten opzichte van 42%. De helft van de jeugdhulp ging naar kinderen op de basisschoolleeftijd. En verreweg de meeste kinderen werden verwezen door de huisartsBinnen jeugdbescherming nam het aantal jongeren met een ondertoezichtstelling af van 33 duizend in 2015 naar 29 duizend in 2017, dat in voogdij nam in dezelfde periode toe van 10,7 duizend naar 11,6 duizend. Het aantal jongeren met jeugdreclassering daalde van 11 duizend naar 10 duizend.Bron: CBS

Wil je meer lezen? Download hier het rapport