Home > Nieuws > Nieuws vak > Taalontwikkelingsstoornis eerder signaleren

Bron: Universiteit van Leiden

Jeugdarts Babette Diepeveen promoveert 24 januari 2019 in Leiden

Een taalontwikkelingsstoornis of TOS is waarschijnlijk de meest voorkomende ontwikkelingsstoornis en komt voor bij ca 7% van de kinderen. Een stoornis in de taalontwikkeling is een ernstige belemmering voor een optimale ontplooiing van een kind en daarmee voor zijn of haar toekomstige plek in de samenleving. Toch worden veel kinderen met TOS pas laat ontdekt. In de studies beschreven in dit proefschrift werden de voorspellende waardes onderzocht van taalmijlpalen en risicofactoren voor het hebben van TOS. De uitkomsten lieten zien dat vanaf de leeftijd van 2 jaar het niet halen van een taalmijlpaal aangeeft dat er een grote kans is dat het kind op de schoolleeftijd TOS zal hebben. Met behulp van de uitkomsten werd een beknopt screeningsinstrument, bestaande uit vijf taalmijlpalen op drie verschillende leeftijden, geconstrueerd. Met dit instrument zouden veel kinderen met TOS kunnen worden opgespoord voor start op de basisschool.
Van alle onderzochte risicofactoren, hadden alleen de leeftijd van moeder, de plaats in de kinderrij en het krijgen van borstvoeding direct na de geboorte, een relatie met TOS.
Ook werd gevonden dat kinderen met TOS niet alleen vaker later waren met het bereiken van taalmijlpalen, maar ook van motorische mijlpalen. De vraag rijst dan ook of TOS een losstaande stoornis is of vaker gepaard gaat met meer ontwikkelingsproblematiek.
Adviezen werden gegeven om de vroegopsporing van kinderen met TOS in Nederland te verbeteren. Dit zou, zonder veel extra inspanning, kunnen door gebruik te maken van gegevens die al genoteerd worden binnen de huidige werkwijze van de jeugdgezondheidszorg in Nederland.

Promotie Babette Diepeveen