Home > Nieuws > Nieuws vak > Scholierenonderzoek kindermishandeling 2016

Het Scholierenonderzoek kindermishandeling 2016 heeft plaatsgevonden onder scholieren in het voortgezet onderwijs. Dit onderzoek geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:
1.Hoe vaak komt kindermishandeling voor anno 2016 onder scholieren in de eerste vier jaar van het voortgezet onderwijs?
2.Welke scholieren lopen onder welke omstandigheden het meeste risico op slachtofferschap van kindermishandeling?
3.Welke scholieren zijn daadwerkelijk slachtoffer in het afgelopen jaar of zijn slachtoffer geweest in het verleden en welke vorm(en) van kindermishandeling hebben zij meegemaakt?

Zelfrapportage

Ruim 1900 scholieren (11-17 jaar) in het voortgezet onderwijs (VMBO en HAVO\VWO-niveau) deden mee, verspreid over 22 scholen in het land. Deze scholieren hebben anoniem in de klas een vragenlijst ingevuld tijdens een lesuur. Het gaat dus om zelfrapportage.

3e Landelijke onderzoek

Het Scholieronderzoek Kindermishandeling 2016 is het derde landelijke onderzoek naar de prevalentie van kindermishandeling in Nederland onder scholieren in de eerste vier jaar van het voortgezet onderwijs. Eerdere meetrondes hebben plaatsgevonden in 2006 en in 2010.

Prevalentie

De prevalentie van kindermishandeling in Nederland is, op basis van de zelfrapportage van scholieren in de eerste vier jaar van het voortgezet onderwijs gedaald, ten opzichte van 2010 en 2006.
Psychologische agressie als vorm van kindermishandeling komt het vaakst voor. Fysiek geweld door de ouders richting de scholier zelf volgt daarna als vorm van kindermishandeling die vaak voorkomt. Een derde van de scholieren die rapporteren over mishandeling, is slachtoffer van meerdere vormen van kindermishandeling. Bij meerdere vormen van kindermishandeling gaat het vaak om combinaties van psychologische agressie, fysiek geweld en fysieke confrontatie tussen ouders.

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactoren om slachtoffer te zijn of te worden van kindermishandeling zijn: het schooltype, etniciteit en stedelijkheid. Er is geen overtuigend bewijs gevonden voor een verband tussen fysiek geweld tussen ouders, echtscheiding (of uit elkaar gaan) en kindermishandeling.

Bron: WODC Ministerie van Veiligheid en Justitie

Lees hier het volledige rapport en de samenvatting