Home > Nieuws > Nieuws AJN > RTL Nieuws 3 september 2018 – Screening op scoliose: de informatie die ontbrak

Beste vaders, moeders, kinderen, jongeren, patiënten,

Wat te doen? Mijn uitspraak bij RTLNieuws heeft mensen gekwetst. En dat vind ik heel erg. Heel erg omdat ze al genoeg te verduren hebben. 

Je bent een ouder van een kind met scoliose of je hebt zelf een scoliose. Je zag de uitzending en voelde je begrepen. Want je zag een Dapper meisje en je hoorde wat gezegd werd. Namelijk dat deze ellende met een screening voorkomen had kunnen worden. Een screening die al heel wat jaren geleden is afgeschaft.

En toen kwam ik, en ik gaf aan dat er een hele grote groep kinderen na zo’n test onterecht in het ziekenhuis komt. Ruim 97 van de 100 verwezen kinderen heeft geen behandeling nodig. Die grote groep heeft bij de buktest een verdenking op een scoliose, maar heeft dat niet op dat moment en een deel krijgt ook nooit een scoliose. Omdat niet duidelijk is hoe de rug zich ontwikkelt, worden veel van de kinderen die verwezen worden maar geen scoliose hebben, toch lang onder controle gehouden in het ziekenhuis. Dat geeft veel angst, zorg en onrust bij al deze kinderen en hun ouders.

‘So what?!’, denk je als je ook hoort dat bij jou voorkomen had kunnen worden dat je een brace kreeg of dat je een operatie moest ondergaan met een voor altijd stijve rug tot gevolg. Want met screening zou het nooit zo ver gekomen zijn, zei de orthopeed. 

Helaas ontbreekt essentiële informatie in deze uitzending. Er is onterecht een beeld geschetst van gemiste kansen. En dat is opnieuw heel erg.
Want het klopt niet dat je met de screening ook alle kinderen met een scoliose opspoort. Helaas wordt 44 van de 100 kinderen die een brace of zelfs een operatie nodig heeft niet opgespoord met de buktest. Je bent opgelucht en denkt dat jou niets kan overkomen. En dan alsnog groeit je rug scheef. Omdat de screening goed was, zal je mogelijk zelfs veel later naar de huisarts gaan dan zonder screening het geval was. Dat betekent dat een deel van de kinderen die wel scoliose heeft, zelfs nadeel ondervindt van de test. Dit alles heeft te maken met het grillige natuurlijk verloop van een scoliose. Een scoliose ontwikkelt zich met name in de periode dat een kind ineens hard gaat groeien. Wanneer dat exact is, weet niemand. Daarom is ook het juiste moment van het uitvoeren van de screening moeilijk vast te stellen.

Al deze zaken bij elkaar, maakt dat de buktest meer nadelen heeft dan voordelen. Om die reden is de buktest als standaard screening door de jeugdgezondheidszorg alweer vele jaren geleden afgeschaft.

In de uitzending is slechts één uitspraak van mij over de nadelen van de buktest uitgezonden, waardoor maar een halve waarheid aan de orde kwam. Als wij als jeugdartsen op een goede manier kunnen screenen, dan doen wij dat natuurlijk. Ook wij willen ellende voorkomen. Helaas is de werkelijkheid dat dit met deze test niet zo is. 

En zoals gezegd, we gaan graag in gesprek met betrokkenen om te kijken of er een andere, betere manier is om toch eerder een scoliose te kunnen ontdekken. 

Mascha Kamphuis, arts M&G/ jeugdarts, voorzitter AJN Jeugdartsen Nederland