Home > Nieuws > Nieuws vak > Preventieagenda geboortezorg focust op preventie en proactief

Geri Bonhof, voorzitter van het College Perinatale Zorg (CPZ) overhandigde 6 juni aan minister Bruins de Preventieagenda voor de geboortezorg.

Prematuren
Prof. Koos van der Velden verzorgde een inleiding: De perinatale sterfte is fors omlaag gegaan.

Er moet nu meer aandacht komen voor preventie. Bijvoorbeeld  ter voorkoming van onder meer premature geboortes, nu ongeveer 13.000 per jaar.  Er is kennis dat 40% van deze groep (prematuren) op 2-jarige leeftijd problemen heeft met de ontwikkeling en ook op latere leeftijd. De kosten per prematuur worden 40.000 euro per jaar geschat en dit komt neer 1.2 miljard per jaar.

Risico-factoren
Er moet ook aandacht komen voor preventie van psychische, medische en sociale risico’s (armoede, geweld in relatie). 1 op de 5 zwangeren heeft psychische klachten.

Bovendien heeft 1 op de 3 mensen in Nederland verminderde gezondheidsvaardigheden! Koos van der Velden vertelde dat de expertgroep van mening is dat voorlichting aan iedereen, van kinderen tot grootouders, bovenaan het to-do lijstje moet komen. Nederland moet hier een inhaalslag maken. Ook is een meer proactieve houding nodig

Het plan is om de Verloskundige SamenwerkingsVerbanden (VSV’s) tot integrale geboorte-organisaties (zonder zorg) te transformeren. Ook is verbinding naar preventie en het sociaal domein heel belangrijk! Het CPZ moet hierbij een actieve verbindende rol hebben.

Gezondheidswinst
Mooie voorbeelden werden genoemd waar de geboortezorg al samenwerkt met de JGZ en het sociale domein: Apeldoorn, Rotterdam, den Haag, Veenkoloniën.
Preventie in geboortezorg zorgt voor gezondheidswinst en maatschappelijke baten. Een goede start komt niet alleen het kind en de ouders, maar ook de samenleving ten goede. Een cultuuromslag is nodig en een proactieve houding. De urgentie is groot.

De Preventieagenda geboortezorg is ‘de start voor een beter Nederland’

Minister Bruins gaf aan dat de ‘gezamenlijke integrale aanpak’ zijn aandacht heeft. Hij hoopt dat een bredere kring van professionals elkaar zal weten te vinden om de preventie vorm te geven.

Benader mij gerust met vragen!
Anneke Kesler, AJN-ambassadeur geboortezorg, preconceptie