Home > Nieuws > Nieuws vak > Overzicht zorgwetten

Het overzicht van zorgwetten geeft visueel en kernachtig een uitleg over de verschillende zorgwetten die aan de orde kunnen zijn bij zorg en ondersteuning aan kinderen en gezinnen.

Het gaat om de volgende wetten:

  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • Jeugdwet (Jeugd 18-)
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 18+)

Genoemd worden bijvoorbeeld de toegangscriteria, wie de indicatie stelt en of er een eigen bijdrage vereist is.

Ook is een overzicht van relevante landelijke websites vermeld.

Het Overzichtzorgwetten is samengesteld door het ministerie van VWS.