Home > Nieuws > Nieuws vak > Overgewicht + obesitas: wat werkt bij kinderen en jongeren?

Een review gericht op opvoeding en psychosociale factoren in interventies

Dit rapport van het NJi geeft een overzicht van de wetenschappelijke en praktijkkennis over de rol van opvoeding en psychosociale factoren binnen interventies voor kinderen en jongeren met overgewicht. Een consistente opvoeding en een gezaghebbende opvoedstijl blijken belangrijk voor een succesvolle aanpak. Daarom komt het onderwerp ouderbetrokkenheid uitgebreid aan bod in het rapport. Een bijbehorende infosheet geeft een samenvatting van de belangrijkste conclusies en de aanbevelingen voor professionals.

Lees het rapport en de infosheet

Bron: NJi