Home > Nieuws > Nieuws vak > Opgroeien en opvoeden in armoede

Het NJi heeft een herziene versie van het rapport “Opgroeien en opvoeden in armoede” uitgebracht.

Ongeveer 1 op de 10 kinderen in Nederland leeft in armoede. In dit rapport is te lezen welke kinderen risico lopen om in armoede op te groeien. Maar ook wat dit betekent voor hun dagelijks leven en wat armoede voor hun ouders betekent. Beschreven wordt wat de gevolgen zijn van armoede voor het opvoeden en voor de ontwikkeling van kinderen.

Armoede heeft gevolgen op alle terreinen van het dagelijks leven. Door geldgebrek zijn kinderen minder in staat mee te doen, met als gevolg risico op sociale uitsluiting.
In gezinnen die langdurig in armoede leven spelen vaak meer problemen. Dit leidt tot stress bij de ouders, wat weer gevolgen heeft voor hun rol als opvoeder. De spanning en stress geeft ook risico op onveilige hechting van de kinderen.

Armoede heeft gevolgen voor de gezondheid van de kinderen. In deze groep komt overgewicht en obesitas vaker voor. Naast de risico’s voor de gezondheid worden deze kinderen ook vaker gepest. Tevens is armoede een van de risicofactoren voor kindermishandeling.

Dit en meer is terug te lezen in het rapport “Opgroeien en opvoeden in armoede“.

Bron: NJi