Home > Nieuws > Nieuws vak > Nieuwsbrief preventieagenda

Dit is de eerste editie van de nieuwsbrief Preventieagenda. Ontwikkelingen in de JGZ-sector rond de Preventieagenda, initiatieven uit de praktijk en inspirerende verhalen komen aan bod. Er is aandacht voor de pijlers: ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezondheid waarmee we willen inzetten op het tegengaan van kindermishandeling, schoolverzuim en armoede. Deze nieuwsbrief is een gezamenlijk initiatief van het NCJ, GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd, met medewerking van de AJN en de V&VN.

Klik hier voor de nieuwsbrief.

Kijk hier voor meer informatie over de JGZ preventieagenda