Home > Nieuws > Nieuws vak > Nieuwe JGZ-richtlijn Taalontwikkeling en informatie voor ouders

Bron: NCJ

Professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen vanaf nu gebruik maken van de nieuwe JGZ-richtlijn Taalontwikkeling. De richtlijn biedt informatie over de normale taalontwikkeling, inzicht in de mogelijke problemen hierbij en een overzicht van risico- en beschermende factoren. Daarnaast geeft het professionals handvatten om jeugdigen met een achterstand of stoornis te begeleiden.

Tegelijkertijd staat de bijbehorende, betrouwbare informatie voor ouders daarover op Opvoeden.nl. Het is voor het eerst dat informatie voor professionals en de vertaling ervan voor ouders op hetzelfde moment beschikbaar is.

Taal is een belangrijk onderdeel van de totale ontwikkeling van een jeugdige. Het ondersteunt ontwikkelingen op sociaal en emotioneel gebied. De JGZ kan op tijd signalen van een achterstand of stoornis in de taalontwikkeling signaleren. Zo krijgen jeugdigen en hun ouders passende begeleiding wanneer dit nodig is.

Handreiking

Eerder konden JGZ-professionals al gebruik maken van de handreiking ‘Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen’. Alle informatie daaruit is verwerkt in de JGZ-richtlijn Taalontwikkeling. De handreiking komt daarmee te vervallen.

Implementatie

Bekijk de richtlijn op de JGZ-richtlijnenwebsite en de JGZ-richtlijnen app. Daarnaast zijn de teksten over taalontwikkeling van Stichting Opvoeden.nl geactualiseerd. Het NCJ biedt ondersteuning bij het implementeren van nieuwe richtlijnen in de praktijk met het netwerk van implementatie functionarissen en met praktische tools voor professionals, management en beleid.

Startpagina richtlijn taalontwikkeling