Home > Nieuws > Nieuws vak > Nieuwe hygiënerichtlijn voor de uitvoering van de JGZ

In december 2017 bracht het RIVM, Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV), een nieuwe hygiënerichtlijn voor de uitvoering van jeugdgezondheidszorg uit. De richtlijn geeft een overzicht van de minimale hygiëne-eisen waar de jeugdgezondheidszorg aan moet voldoen. U vindt in dit document zowel richtlijnen over bouw, inrichting en reiniging als richtlijnen die direct te maken hebben met de hygiënische uitvoering van handelingen zoals persoonlijke hygiëne, maar ook dierplaagbeheersing en afvalverwerking.

Hygiëne
Als jeugdgezondheidsmedewerker kunt u infectieziekten tijdens het werk oplopen en ook verspreiden. Infectierisico’s beperkt u in de eerste plaats door een goede hygiëne. Alle regels in deze richtlijn hebben hiermee te maken.
In de basis is hygiëne niet meer dan het volgende:

  • Breng wat vuil is niet in contact met wat schoon is. En andersom.
  • Reinig wat vuil is of gooi het weg.
  • Aan de buitenkant kunt u niet beoordelen of iets vuil of schoon is.
  • Alle handelingen beginnen en eindigen met handhygiëne.

De richtlijn is met name geschreven voor managers, omdat zij direct verantwoordelijk zijn voor een goede hygiëne binnen hun instelling. Als ondersteuning voor managers zijn kant-en-klare instructies opgenomen voor uitvoerend medewerkers. De hygiënerichtlijn voor jeugdgezondheidszorg december 2017 betreft een pilotversie. Het streven is om de LCHV-richtlijnen eens in de 3 tot 5 jaar te herzien. Het is mogelijk dat in de tussentijd kleine wijzigingen worden doorgevoerd.

Hygiënenormen
Elk hoofdstuk en elke paragraaf begint met een korte inleidende tekst. Hierin leest u waarom het onderwerp belangrijk is. Daarna volgt een opsomming van de hygiënenormen. Die hygiënenormen staan in een gekleurd kader. Dit zijn de minimale eisen aan een goed hygiënebeleid. U mag hier alleen van afwijken als u een vergelijkbaar of beter alternatief toepast. Beargumenteer deze afwijking dan in uw hygiënebeleid.

Verdere inhoud

De richtlijn gaat uitvoerig in op alle aspecten en situaties in de praktijk van de jeugdgezondheidszorg. Over persoonlijke hygiëne, hygiënisch handelen, reinigen en desinfecteren, opslag van medische materialen, bouw en inrichting en te nemen voorzorgsmaatregelen. In bijlagen vindt u onder meer reinigingsschema’s.

Richtlijn
Download hier de Hygiënerichtlijnen voor jeugdgezondheidszorg