Home > Nieuws > Nieuws vak > Nieuw: Video”s over ouderschap

Een positieve beleving van het ouderschap is een belangrijke beschermende factor voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen. Kennis over ouderschap helpt je als JGZ-professional om ouders te ondersteunen bij het (her-)vinden van hun kracht. Het NCJ ontwikkelde daarom vier video’s over ouderschap.

Ouderschapsdeskundige

In de filmpjes vertelt ouderschapsdeskundige José Koster over het thema ouderschap. Ze licht onder andere toe wat het vraagt van professionals die werken met ouders. De filmpjes vormen samen één verhaal, maar zijn ook goed afzonderlijk te bekijken.

  1. De urgentie van aandacht voor ouderschap
  2. De kwetsbaarheid van ouderschap
  3. Professionele nabijheid in contact met ouders
  4. Buffers in ouderschap

Zie voor meer informatie en de video”s de site van het NCJ.

Hier is ook de infosheet “Investeren in Ouderschap” en “De ouderschapstheorie van Alice van de Plas” te vinden.