Home > Nieuws > Nieuws vak > Monitor neonatale gehoorscreening door de JGZ

Monitor over 2016

De neonatale gehoorscreening wordt uitgevoerd door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en gefinancierd door de gemeentes. De regie over het programma wordt uitgevoerd door het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB). Tot de regietaken behoort onder andere het monitoren en evalueren van de kwaliteit van de uitvoering. In het kader hiervan worden jaarlijks de resultaten van de neonatale gehoorscreening getoetst aan indicatoren. Het CvB geeft hiervoor opdracht aan een externe partij. In deze monitor wordt hiervan verslag gedaan.

Deelname

De deelname is landelijk zeer hoog: 99,7% per screeningsronde.
Screeningen worden bij 97-99% van de kinderen tijdig uitgevoerd en het aantal verwijzingen naar een audiologisch centrum (AC) is laag. De neonatale gehoorscreening is in 2016 dus
zeer goed uitgevoerd door de jeugdgezondheidszorg.

Kinderen met gehoorverlies

In 2016 werden er 128 kinderen met een dubbelzijdig gehoorverlies van minimaal 40 dB aan het beste oor ontdekt, en 68 met een eenzijdig gehoorverlies van minimaal 40 dB. De kans dat een verwezen kind ook echt een eenzijdig of dubbelzijdig gehoorverlies heeft is hoog, namelijk 38%.

Het enige doel dat structureel niet gehaald wordt in dit screeningprogramma is het tijdig diagnosticeren van de verwezen kinderen. Binnen 3 maanden na geboorte krijgt 85% een diagnose, terwijl de streefwaarde 95% is. Een deel van de kinderen loopt al vertraging op in
de tijd tussen de laatste screening en het eerste bezoek aan het AC: bij 30% lukt dit niet binnen de beoogde 24 dagen.

Bron: RIVM

Lees hier de Monitor