Home > Nieuws > Nieuws vak > Middelengebruik onder MBO-studenten in Amsterdam

Naast cafeïnehoudende energydrinks zijn tabak, alcohol en cannabis de populairste middelen. Dat blijkt uit Antenne 2016, het jaarlijks onderzoek van het Bonger Instituut (UvA) en Jellinek Preventie naar middelengebruik onder jonge Amsterdammers en trends op de Amsterdamse drugsmarkt.

Sinds lange tijd zicht op het middelengebruik van mbo-studenten

Voor het eerst sinds tien jaar is weer onderzoek gedaan onder studenten van het mbo in Amsterdam. In 2016 heeft een representatieve steekproef van bijna 2.000 studenten van verschillende Amsterdamse mbo-instellingen en locaties meegedaan aan de Antenne survey over uitgaan en middelengebruik. Naast energydrinks zijn tabak, alcohol en cannabis de populairste middelen. Negen op de tien studenten (89%) hebben ervaring met energydrinks en de helft (51%) heeft die ook de laatste maand nog gedronken. Iets minder studenten hebben wel eens alcohol gedronken (79%) en twee op de drie deden dat in de afgelopen maand (65%). Ruim de helft heeft wel eens tabak gerookt (57%) en een op de drie rookte in de afgelopen maand (35%). Ongeveer de helft heeft wel eens cannabis gebruikt (49%) en ruim één op de vijf blowde in de afgelopen maand (22%). Het gebruik van harddrugs ligt een stuk lager. Bij deze middelen scoren XTC-pillen het hoogst (20% ooit, 7% laatste maand), gevolgd door cocaïne (9% en 3%) en amfetamine (8% en 2%).

Gebruik verschilt vooral naar leeftijd

Het middelengebruik is niet voor alle groepen mbo-studenten gelijk. Zo hebben meer jongens dan meisjes de afgelopen maand alcohol gedronken en/of geblowd. Bij alcohol is er een fors verschil naar  etniciteit: 80% van de studenten met een westerse achtergrond heeft de afgelopen maand alcohol gedronken, tegenover 39% van de studenten van niet-westerse komaf. Voor veel middelen hangt het gebruik vooral samen met leeftijd De gemiddelde startleeftijd bij alcohol en tabak ligt op 15 jaar. Bij de eerste keer cannabis was dat 16 jaar, bij ecstasy 17 jaar en bij amfetamine en cocaïne 18 jaar. Over het algemeen ligt het gebruik lager bij de jongere studenten. Van de 15-17-jarigen dronk 61% de laatste maand alcohol, tegenover 72% van de 21-plussers. Voor tabak is dit 29% tegenover 46%. Bij cannabis is er geen verschil naar leeftijd, maar bij harddrugs is er verhoudingsgewijs juist een groot verschil. Van de 15-17-jarigen heeft 4% de laatste maand XTC gebruikt, versus 10% van de 21-plussers. Voor amfetamine (speed) is dat 1% tegenover 5% en voor cocaïne zelfs 1% tegenover 7%.    

 

Sociale media en gamen

De overgrote meerderheid van de mbo-studenten is dagelijks bezig met sociale media (95%). Eén op de zeven zegt dit zelfs meer dan 10 uur per dag te doen. De helft van de mbo-studenten gamet weleens in het weekend en eveneens de helft doet dat (ook) doordeweeks. Eén op de vijf gamet gemiddeld drie uur of langer op de dagen dat zij gamen (21%).

Lachgas populair bij diverse groepen jongeren en jongvolwassenen

Lachgas is legaal en het aanbod is groot. Het wordt vaak verkocht in patronen bedoeld voor slagroomspuiten, waarmee het gas in een ballon wordt gespoten. Daarna wordt het gas uit de ballon geïnhaleerd. Ruim een kwart van de mbo-studenten (27%) heeft er ervaring mee en bijna een op de tien (9%) heeft de laatste maand lachgas gebruikt. De gebruikscijfers verschillen niet tussen jongens en meisjes en ook niet naar leeftijd.

Bron: Jellinek

Download hier het rapport Antenne 2016