Home > Nieuws > Nieuws vak > Media Ukkie Dagen

Van speen tot game

Schermen hebben een grote aantrekkingskracht op de allerkleinsten. Ze weten feilloos hun favoriete filmpje of spelletje te vinden op de tv, smartphone van mama of tablet van opa. Ze vermaken zich er prima mee en als ouder heb je even je handen vrij. Maar veel ouders hebben vragen over het mediagebruik van hun jonge kinderen. Zitten zij niet te lang achter een scherm? En de filmpjes en spelletjes die ze bekijken en spelen, is dat goede content?

De Media Ukkie Dagen van vrijdag 29 maart tot en met vrijdag 5 april 2019 staan in het teken van het thema ‘van speen tot game’. Tijdens deze week krijgen ouders en (professionele) opvoeders antwoord op concrete vragen over mediaopvoeding zoals: wat zijn goede apps, games en video’s voor jonge kinderen, kun je je kind aanleren zélf op tijd te stoppen met media? En hoe doe je dat dan?

Activiteiten

Verspreid door het hele land worden tijdens de Media Ukkie Dagen activiteiten georganiseerd door o.a. CJG’s en bibliotheken om zoveel mogelijk ouders van jonge kinderen te ondersteunen bij vraagstukken rondom mediawijs gedrag.

Op de site van de Media Ukkie Dagen is te zien waar de activiteiten zijn. Ook is er veel informatie te vinden voor professionals, zoals de toolbox Mediaopvoeding van het NJi . En van de Stichting Opvoeding handvatten hoe je een gesprek start over mediaopvoeding.

Doe ook de quiz van het NJi: “Hoe mediawijs ben jij?”

Meer informatie: MediaUkkieDagen