Home > Nieuws > Nieuws vak > Media Ukkie dagen april 2018

Zoals elk jaar spelen de netwerkpartners van Mediawijzer.net, zoals mediacoaches, CJG’s, kinderdagverblijven en bibliotheken een belangrijke rol in de campagne door het organiseren van activiteiten en het gezamenlijk uitdragen van de campagneboodschap. Mediawijzer.net roept alle netwerkpartners en mediawijsheid / mediaopvoeding professionals op in te haken op de Media Ukkie Dagen om zoveel mogelijk ouders van jonge kinderen te ondersteunen bij vraagstukken rondom mediawijs gedrag.

Toolkit

Om ouders handvatten te bieden bij de mediaopvoeding van hun jonge kind, organiseert Mediawijzer.net voor de zevende keer de Media Ukkie Dagen. Daarbij zijn de Media Ukkie Dagen het moment voor (netwerk)partners binnen het domein van mediaopvoeding om het thema bij de doelgroep onder de aandacht te brengen.

Deze toolkit is ontwikkeld om (netwerk)partners zoals mediacoaches, medewerkers van CJG’s, kinderdagverblijven, leraren van groep 1 en 2 en bibliotheken te informeren en te ondersteunen bij het ontwikkelen van activiteiten om ouders te helpen bij de mediaopvoeding van hun dreumesen, peuters en kleuters.

Onderzoek: Iene Miene Media

Jaarlijks onderzoek naar mediagebruik binnen gezinnen met kleine kinderen, in de leeftijd van 1 t/m 7 jaar.

Bij de start van de campagne op 6 april worden de nieuwe resultaten bekend gemaakt.

Bekijk de voorgaande resultaten