Home > Nieuws > Nieuws AJN > Mag het gezonder? AJN op de bres

AJN Jeugdartsen Nederland is al lange tijd overtuigd partner van de Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding. Onlangs haakten ook Unicef en gemeente Rotterdam aan.

Vrijwaren van teveel suiker en vetten
De Alliantie is een breed samenwerkingsverband van wetenschappers en maatschappelijke -, consumenten – en gezondheidsorganisaties. Wij hebben de krachten gebundeld om kinderen te beschermen tegen kindermarketing van voedingsmiddelen (vaak hoog in suiker en/of vetten) die geen positief effect hebben op de gezondheid. Dit is nodig, omdat de industrie zelf te weinig doet om kinderen hiervan te vrijwaren. Wij vinden dat ieder kind het recht heeft om op te groeien in een gezonde omgeving en sluiten daarmee aan bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties.

Klik hier voor het standpunt van de Alliantie.

En klik hier voor de laatste activiteiten rondom de Europese Audio Visuele Media Diensten richtlijn (AVMD-richtlijn). Deze richtlijn biedt opening om bepaalde zaken rondom kindermarketing van voedingsmiddelen op Europees niveau te regelen.