Home > Nieuws > Jeugdarts inschakelen bij ziekteverzuim op het VMBO loont

Extensive Medical Absenteeism among Secondary School Students: An Observational Study on Their Health Condition from a Biopsychosocial Perspective

Yvonne Vanneste e.a.

Publicatie: Open Journal of Preventive Medicine volume 5 nr 3 maart 2015

Een adequate aanpak school verzuim moet zich richten op verzuim door medische redenen, daar verzuim om medische redenen de meest voorkomende vorm van schoolverzuim is. Het doel van deze studie is het verkennen van de gezondheidstoestand van vmbo leerlingen met veelvuldig verzuim door medische redenen vanuit een bio psychosociaal perspectief. Gegevens werden verkregen uit medische evaluaties en the Strengths and Difficulties Questionnaires  (SDQs) van leerlingen die afwezig waren door medische redenen boven bepaalde drempelcriteria (d.w.z. gerapporteerd ziek viermaal in 12 school weken of meer dan zes opeenvolgende dagen), deze gegevens werden voorgelegd aan een jeugdarts. De resultaten toonden aan dat de leerlingen een gemiddelde afwezigheid vertoonden van 14% in 12 schoolweken. Van alle studenten, had 43,5%  een gediagnosticeerde ziekte en  81,5% had problemen die nog niet gediagnosticeerd waren, zoals lichamelijke klachten , psychosociale problemen, levensstijl problemen en slaapproblemen. Vier groepen konden worden onderscheiden: 13,4% met een diagnose ziekte en geen probleem, 30,1% met een diagnose ziekte en een probleem, 51,5% met een probleem en niet gediagnosticeerde ziekte en 5,1% zonder een diagnose ziekte of probleem. Aanzienlijk hogere scores   op de SDQ kwamen naar voren (gemiddelde 10.5; SD 5.8) in de bestudeerde groep, in vergelijking met een referentiegroep (gemiddelde 9.1; SD 4.9). Kortom,  deze studie toont aan dat bij het gebruik van de bovengenoemde criteria voor uitgebreid medisch verzuim als criteria om in te  grijpen, leerlingen met een gemiddelde afwezigheid van 14% in 12 weken van de school zijn geïdentificeerd. Als er een ziekte was gediagnosticeerd, dan ging het gepaard met 2 keer zoveel problemen. Meer dan de helft van het verzuim werd veroorzaakt door andere problemen dan  ziekte. De grote diversiteit van deze problemen vraagt om  een persoonlijke aanpak. Een breed perspectief, met inbegrip van medische expertise, is nodig om onderscheid te kunnen maken tussen beginnende psychische en lichamelijke ziekten, psychosociale en levensstijl problemen.

Download de volledig publicatie op www.scirp.org