Home > Nieuws > Nieuws AJN > Jaarverslag AJN 2017

De AJN stelt zich steeds pro-actiever op en blijft standvastig de unieke positie van de jeugdarts als verbinder tussen de JGZ en het sociaal domein onderstrepen.
Veel aandacht was er in 2017 voor het waarom van de jeugdarts. Hoe kun je dat voelbaar maken en hoe voegt de jeugdarts toe? De AJN groeide vorig jaar ook weer gestaag. Precieze cijfers en meer inhoud is te vinden in het jaarverslag achter DEZE LINK