Home > Nieuws > Nieuws AJN > Betrek de jeugdarts! Minder ziekteverzuim en psychische klachten

Een goede samenwerking tussen school, jeugdarts, huisarts en ggz is van belang om te voorkómen dat psychische klachten bij mbo-jongeren uitmonden in psychische stoornissen op latere leeftijd. Nu, voor het leven!

Lowieke ter Beek, Wico Mulder en Mascha Kamphuis schreven er een helder artikel over in Medisch Contact: KLIK HIER.