Home > Nieuws > Nieuws vak > Inzendingen dr. A.J. Swaakprijs 2018 welkom!

De dr. A.J. Swaakprijs beoogt de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg in Nederland een stimulans te geven. De prijs wordt sinds 1987 tweejaarlijks uitgereikt op voordracht van een commissie van deskundigen.

Degene die voor deze prijs in aanmerking komen (of als je iemand kent die in aanmerking komt), zijn personen, groepen of organisaties die zich op een bijzondere manier hebben ingezet om de JGZ in Nederland naar een hoger plan te tillen.

Toekenning tijdens AJN-dag
Met name wordt gedacht aan een oeuvre of onderzoeken, die betrekking hebben op de leeftijdsgroep 0-18 jarigen en die een preventief en/of gezondheidsbevorderend aspect in zich dragen. Gelet wordt op het wetenschappelijk niveau en op de toepasbaarheid in de praktijk van de JGZ. 

Op 16 november 2018 zal de toekenning van de prijs plaatsvinden tijdens de ledenvergadering van de vereniging AJN Jeugdartsen Nederland (AJN) in het Gooiland, Hilversum. De prijs bestaat uit een geldbedrag ter hoogte van € 5.000,-.

Voor 1 augustus
Degenen die voor deze prijs in aanmerking wensen te komen, kunnen hun inzending tot uiterlijk 1 augustus 2018 indienen bij: secretariaat Stichting dr. A.J. Swaakprijs; p/a Stichting ZuidZorg, mevr. Anne Bullens, Postbus 2160, 5500 BD Veldhoven, a.bullens@zuidzorg.nl

Aanvragen en publicaties dienen in drievoud te worden ingediend; grote ordners en boeken kunnen in enkelvoud volstaan, maar dienen dan vergezeld te gaan van een samenvatting in drievoud.