Home > Nieuws > Herregistratie in BIG-register

Op 1 januari 2018 geldt de periodieke herregistratie voor artsen (wet BIG). Artsen moeten zich voor die datum herregistreren wanneer zij de titel arts willen blijven voeren en de bevoegdheid willen houden om voorbehouden handelingen uit te voeren (uiteraard mits ook bekwaam).

De herregistratie gaat als volgt te werk:

  1. Uitgangspunt is dat de individuele arts zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar herregistratie en zelf alert en actief is om voor de herregistratie zorg te dragen.
    Zie ook www.bigregister.nl
  2. Alle BIG-geregistreerde artsen hebben vanuit het ministerie van VWS inmiddels een e-mail en een brief ontvangen waarin zij worden geïnformeerd voor de inhoud en procedure met betrekking tot de herregistratie.
  3. Een arts moet gedurende de afgelopen 5 jaar 2080 uur (=gemiddeld 8 uur per week) werkzaam zijn geweest als arts in de individuele gezondheidszorg. Let op: is deze periode langer dan 2 jaar onderbroken, dan gelden de jaren voor deze onderbreking niet mee.
  4. Indien een arts niet voldoet aan de werkervaringseis, kan hij/zij zich herregistreren op basis van de scholingseis. Er is een scholingsaanbod ontwikkeld voor het behalen van een Periodiek Registratie Certificaat (PRC), gebaseerd op de eindtermen van de reguliere geneeskundeopleiding. Het PRC dient als bewijs voor het voldoen aan de scholingseis.
  5. Voor artsen in opleiding tot specialist (aios) en dus ingeschreven in het opleidingsregister van de RGS geldt dat zij op basis van scholing in aanmerking komen voor herregistratie. Een bewijs van inschrijving in het opleidingsregister van de RGS geldt dan als bewijs van scholing.
  6. Voor artsen die tevens geneeskundig specialist zijn, bijvoorbeeld arts M&G (en dus als zodanig ook in het BIG-register zijn vermeld) geldt dat herregistratie in het specialisme automatisch leidt tot herregistratie in het BIG-register. Specialistenregistratie en BIG-registratie zijn gekoppeld.
  7. Voor artsen die tevens profielarts zijn, gelden praktische werkafspraken die KNMG, KAMG en het ministerie van VWS hebben gemaakt. Zie ook het beoordelingskader op bigregister.nl (pdf)

Er is weliswaar geen automatische koppeling, maar bij de aanvraag voor herregistratie in het BIG-register mag/kan een actueel bewijs van registratie in het profielregister KNMG worden bijgevoegd. Deze wordt geaccepteerd als voldoende ‘bewijs’ voor herregistratie in het BIG-register. Voor basisartsen geldt dat zij de gangbare procedure voor herregistratie BIG moeten volgen.

Bron: KAMG