Home > Nieuws > Henrique Sachse Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jeugdarts mevrouw H.M. Sachse-Bonhof (Leidschendam), Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ontvangt haar onderscheiding vanwege haar jarenlange vrijwilligerswerkzaamheden voor de belangenbehartiging van de jeugdgezondheidszorg en om haar belangrijke en langdurige bijdrage aan het versterken van de positie van de jeugdgezondheidszorg in nationaal en Europees verband. Zij was drie jaar voorzitter van het Regionaal Bestuur AJN Jeugdartsen Nederland en vice-voorzitter van het hoofdbestuur AJN Jeugdartsen Nederland.

Vanaf 2012 is zij bestuurslid van de Oranjewoud-commissie en sinds 2013 vice-voorzitter van het bestuur van de EUSUHM; dat tweejaarlijks een internationaal congres over de jeugdgezondheidszorg organiseert. Vanaf 2004 is mevrouw Sachse-Bonhof actief in diverse functies voor het Haags Vrouwen Netwerk.