Home > Nieuws > Nieuws vak > Helder overzicht van de jeugdsector!

‘Vrij toegankelijke voorzieningen zijn voorzieningen waar alle kinderen tot 18 jaar gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld het consultatiebureau en het lokale (wijk)team …’

Jeugdhulp en Jeugdgezondheidszorg; voor externen en nieuwkomers in het veld zijn de verschillen niet altijd helder, dit overzicht van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) biedt uitkomst: overzicht jeugdsector

Met onder meer informatie over de Jeugdwet, de transitie en transformatie en lijstjes van veelvoorkomende vragen en problemen bij jeugdigen, in de opvoeding.