Home > Nieuws > Nieuws vak > Handreiking informatie delen sociaal domein

Het delen van informatie is een essentieel onderdeel van het werk van professionals in het sociaal domein. Het kan letterlijk van levensbelang zijn, zoals blijkt uit casusonderzoek in de afgelopen jaren.

Door de invoering van de AVG lijkt delen van informatie ingewikkelder. Terwijl de noodzaak tot het delen van informatie onverkort overeind blijft.

Soms kom je als professional in situaties waarin je voelt dat de veiligheid onder druk staat. Informatie delen over de persoon, het gezin en de situatie is dan vaak nodig of gewenst, maar je kunt je als professional afvragen:

  • Wat kan ik?
  • Waarom zou ik?

In deze webtool helpt Toezicht Sociaal Domein, antwoord te krijgen op deze vragen. Dit gebeurt aan de hand van een gezinscasus die gebaseerd is op door ons verzamelde casuïstiek.

Ontdek de gezinscasus vanuit verschillende gezichtspunten

Lees het stappenplan informatie delen