Home > Nieuws > Nieuws vak > Handig naslagwerk: Erfelijkheid.nl

Begin 2017 is de website Erfelijkheid.nl geheel vernieuwd en uitgebreid. Ruim 1,2 miljoen bezoekers per jaar weten de site nu te vinden. 

Vinden wat je zoekt
Eind 2017 is er een bezoekersonderzoek verricht. 
Van de 500 deelnemers heeft 41% een erfelijke ziekte of een erfelijke ziekte in de familie. Een grote meerderheid vindt op de website wat hij of zij zoekt (86%).

In gewone taal
Uit een enquête onder 40 klinisch genetische professionals, de belangrijkste verwijzers naar de website, blijkt dat 90% regelmatig naar de website verwijst. Meestal naar ziektebeschrijvingen, uitleg over typen overerving, verzekeringen en erfelijkheid en mogelijkheden bij kinderwens. Ook gebruiken zij Erfelijkheid.nl soms ter voorbereiding van consulten, bijvoorbeeld om na te gaan hoe iets in gewone taal kan worden uitgelegd. 

Bron: Erfocentrum (Nationaal informatiecentrum erfelijkheid).