Home > Nieuws > Nieuws vak > Gezondheidsproblemen door chronische stress bij kinderen

Bron: NCJ

Nadat in heel Nederland werd gesproken, geschreven en gediscussieerd over het AD voorpaginanieuws ‘Test dreumesen al op stress’, publiceren het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de Universiteit van Maastricht op 1 februari tijdens een symposium Nederlands literatuuronderzoek naar Early Life Stress (chronische stress tijdens het opgroeien). De uitkomsten van het literatuuronderzoek laten ons zien dat gezondheidsproblemen (ook op latere leeftijd) een effect kunnen zijn van chronische stress in de kindertijd. Ook bieden de uitkomsten veel aangrijpingspunten voor preventie en onderzoek. Genoeg reden dus om onze kennis hierover te vergroten.

Early Life Stress kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid, ook op latere (volwassen) leeftijd. Het kan zorgen voor serieuze problemen zoals hart- en vaatziekten, burn-out, eetstoornissen, darmklachten, depressie en verslavingen.

Meer onderzoek is nodig

Met alleen literatuuronderzoek zijn we er niet. Meer onderzoek en duiding, een brede maatschappelijke discussie, samenwerking en preventieve aanpak is nodig om ervoor te zorgen dat kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk opgroeien.

Het NCJ heeft initiatief genomen en in samenwerking met onder andere het Universitair Medisch Centrum Groningen, Radboud Universiteit, Universiteit Maastricht, Erasmus MC, Universiteit Twente en TNO een onderzoeksaanvraag ingediend bij de Nationale Wetenschapsagenda (NWA route). Het Healthy Early Life Start (HEALS) onderzoek richt zich op het vinden van nieuwe wegen om Early Life Stress te signaleren en te voorkomen.

Iets doen aan Early Life Stress is een noodzaak

Alle kinderen verdienen het om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Daarbij:

  • Is het belangrijk zo vroeg mogelijk aandacht te hebben voor het leren omgaan met stress als gezond onderdeel van een kinderleven tijdens het opgroeien. We hebben kennis (weten) dat de impact van chronische (toxische, schadelijke) stress schadelijk is voor gezondheid (op latere leeftijd).
  • Speelt iedereen in onze Nederlandse maatschappij een rol in het signaleren en helpen voorkomen van chronische (toxische, schadelijke) stress bij kinderen tijdens het opgroeien. Dat vraagt om een gezamenlijke, effectieve aanpak waarbij we verschillende disciplines samenbrengen en initiatieven verbinden. Samenwerken is belangrijker dan ooit, zowel in het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek als in het praktisch toepasbaar maken voor het veld.
  • Vraagt onze snel veranderende, moderne maatschappij om vernieuwende aanpakken en technieken. Leefstijl van ouders van nu, de opvoedstijl van nu en ook de leefstijl van kinderen zelf is veranderd. Ouders en jeugd verdienen onze steun bij het vinden van antwoorden op deze vraagstukken.

Het literatuuronderzoek

Video early lifestress