Home > Nieuws > Nieuws vak > Factsheet waterpijp 2018

Het Trimbosinstituut heeft een factheet samengesteld over het gebruik van de waterpijp. Deze factsheet vat feiten en cijfers samen uit de recente wetenschappelijk literatuur en beschrijft onderzoeken over het gebruik, de effecten en de risico’s van het roken van een waterpijp.

KERNPUNTEN

• Het gebruik van de waterpijp komt oorspronkelijk uit India en het oostelijke Middellandse Zeegebied. Het gebruik ervan is door immigratie en na introductie  van gearomatiseerde waterpijptabak rond 1990, de laatste tientallen jaren ook toegenomen in de Westerse wereld.
• De waterpijp wordt vooral gerookt vanwege de ‘gezelligheid’ en het sociale karakter ervan.
• In Nederland komt waterpijpgebruik voornamelijk voor onder jongeren en jongvolwassenen en is het gebruik overwegend incidenteel van aard.
• In 2016 had 2,7% van de Nederlanders van 18 jaar of ouder in de afgelopen 12 maanden waterpijp gerookt; onder 18-19-jarigen was dit 20,0%.
• In 2015 had 22,5% van de 12 t/m 16 jarige scholieren en 53,3% van de 16 t/m 18 jarige MBO/HBO studenten ooit waterpijp gerookt. De maandprevalenties waren respectievelijk 6,9% en 13,2%.
• Bij het gebruik van de waterpijp komen schadelijke stoffen vrij, zoals nicotine, teer en koolmonoxide, die zowel door de rookwaar als door de verhittingsbron (kooltjes) worden geproduceerd.
• De risico’s van waterpijp roken zijn met name gerelateerd aan long- en hart- en vaataandoeningen. De studies naar de gezondheidseffecten kampen echter met methodologische beperkingen.
• De Tabaks- en rookwarenwet is van toepassing op het gebruik van de waterpijp wanneer deze tabak bevat. Ook aan kruidenmengsels zonder tabak zijn regels opgelegd, zoals: een leeftijdsgrens van 18 jaar, een reclameverbod en een gezondheidswaarschuwing op verpakkingen.

Wil je de hele factsheet lezen? Klik hier.