Home > Nieuws > Nieuws vak > Evaluatie van het individuele functioneren (EIF)

In 2016 zijn nieuwe regels aangekondigd voor herregistratie van specialisten. Een belangrijke wijziging voor artsen in de sociale geneeskunde is dat de arts moet deelnemen aan evaluatie van het individuele functioneren en van de groep waarbinnen de arts werkzaam is.

KLIK HIER voor de actuele informatie (link naar pagina’s EIF site KAMG)