Home > Nieuws > Nieuws vak > Hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen het medisch en sociaal domein?

Op welke manier zorgen professionals ervoor dat er een optimale samenhang en verbinding is tussen het medisch domein en het sociaal domein? Wat is volgens hen belangrijk in samenwerking met daarin werkzame professionals? Wat werkt? In deze publicatie lees je tips
voor en door professionals.

Dit is een uitgave van programma Integraal Werken in de Wijk.
In het landelijk programma Integraal Werken in de Wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal Domein de krachten om samen met professionals en beleidsmakers kennis en expertise over integraal werken te ontwikkelen en toegankelijk te maken.
Meer informatie: www.integraalwerkenindewijk.nl

Lees hier het rapport