Home > Nieuws > Nieuws vak > Cluster artsencoalitie: zorg en veiligheid voor kwetsbare patiënten

Betere bescherming van het kind door inzet op vroegsignalering en zorg bij vermoedens
van (kinder-)mishandeling en/of huiselijk geweld.

Bij kindermishandeling of huiselijk geweld kunnen alertheid, vroegtijdige interventie en open gesprekken over vermoedens het verschil maken om mishandeling te stoppen of het mijden van zorg door ouders/verzorgers te voorkomen. Elke arts zet zich hier voor in. Het is onze professionele standaard om altijd te zorgen voor bescherming en veiligheid van slachtoffers bij (vermeende) signalen van mishandeling en huiselijk geweld.

Het cluster artsencoalitie zet zich in voor de ontwikkeling van het afwegingskader. Met een werkgroep van afgevaardigden van de artsen-beroepsgroepen die dagelijks betrokken zin bij kinderen en/of ouderen en via die weg bij verschillende vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Elke beroepsvereniging werkt hiernaast vanuit haar eigen deskundigheid en contact met kinderen en/of volwassenen aan voortdurende verbetering van haar aanpak. De volgende leden van het cluster artsencoalitie stellen zich graag aan u voor:

  • LHV
  • NVSHA
  • VVAK
  • AJN
  • NVK
  • NVvP
  • KNMT
  • NVKG
  • KNMG

Lees Cluster_Artsencoalitie de inzet van de deelnemende verenigingen.

Bron: KNMG