Home > Nieuws > Cao-app met ook: professionele statuut voor jeugdartsen

Met de nieuwe gratis app hebben werknemers en werkgevers in de VVT op hun mobiele telefoon of tablet snel en handig alle afspraken in de nieuwe Cao VVT 2016-2018 bij de hand.

De informatie uit de cao is in de app opgenomen in een handige indeling per hoofdstuk. Daardoor zijn alle cao-afspraken eenvoudig op thema doorzoekbaar.
Verder bevat de app onder meer een FAQ met de meest gestelde vragen per onderwerp, links naar diverse relevante partijen en informatie over bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid en de kanteling werktijden.

Extra: professionele statuten
Onder Extra in de cao-app zijn professionele statuten opgenomen. In de cao staat dat op initiatief van de werknemer het gesprek plaatsvindt over de voor het werk relevante professionele statuten (10.1A lid 6).

Het professionele statuut voor jeugdartsen is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen AJN Jeugdartsen Nederland (AJN) en de Landelijk Vereniging van artsen in Dienstverband (LAD). Het beschrijft de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de individuele jeugdarts, de groep jeugdartsen binnen de instelling voor jeugdgezondheidszorg en de gezamenlijke verantwoordelijkheden van de organisatie en de jeugdartsen bij de zorgverlening. Het borgt de professionele autonomie van de jeugdarts die medisch eindverantwoordelijk is voor de zorg aan de cliënt.

Hoe werkt het?
De app is beschikbaar voor Android en iPhone. Bezoek met je mobiele telefoon of tablet de Google Playstore of de App Store om de app te downloaden. Na de installatie is de Cao VVT-app direct te gebruiken.