Home > Nieuws > Nieuws vak > Cahier hielprikscreening

Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) publiceert 4 keer per jaar een cahier. Elk nummer is geheel gewijd aan een thema uit de levenswetenschappen, speciaal met het oog op de maatschappelijke gevolgen ervan. Het eerste nummer van 2018 is nu gewijd aan de hielprik.

De geschiedenis van de hielprik wordt beschreven. De 19 aandoeningen die met de huidige hielprik worden opgespoord worden besproken. De meerderheid van die ziekten zijn erfelijke ziekten van de stofwisseling, ofwel: metabole ziekten. Ook komt de ethiek rondom de hielprikscreening aan de orde.

Het Cahier De-hielprik is gratis als PDF te downloaden of als hardcopy tegen betaling te bestellen.

Bron: Biowetenschap en Maatschappij