Home > Nieuws > AJN zoekt nog twee nieuwe bestuursleden!

Dit jaar zal een aantal bestuursleden het bestuur gaan verlaten. Zij hebben hun volledige termijn erop zitten. Daarom zijn we op zoek naar  opvolgers. Wij zoeken nog twee bestuursleden, een bestuurslid voor de rol van penningmeester en een lid met interesse rondom richtlijnen. Een algemeen bestuurslid is al gevonden.

Als bestuurslid

 • zet je je samen met de andere bestuursleden in om inhoud en vorm te geven aan de visie en het toekomstige beleid van de AJN
 • geef je samen met de andere bestuursleden richting aan ontwikkelingen die nodig zijn om de rol van jeugdarts te verbeteren of verbreden
 • vertegenwoordig je de AJN bij landelijke partners, in landelijke gremia passend bij de portefeuille

Voor de penningmeester geldt dat hij/zij affiniteit moet hebben met en interesse in de financiële aspecten van de vereniging. De administratie en voorbereiding van de cijfers liggen bij het bedrijfsbureau.

Evaluatie van het functioneren van een bestuurslid vindt elke twee jaar plaats met 2 leden van het Dagelijks Bestuur.

Wij vragen

 • werkzaam als jeugdarts
 • relevante en actuele kennis van het vakgebied en werkveld van de jeugdarts
 • een flexibele instelling
 • goede contactuele eigenschappen
 • bereidheid om minimaal vier maar liever zes jaar bestuurslid van de AJN te zijn

Wij bieden

 • een uitdagende en inhoudelijk interessante bestuursfunctie in een enthousiast team
 • een landelijk netwerk binnen het vakgebied van jeugdartsen & arts M&G en de zorg voor jeugd
 • professionele ondersteuning door het bedrijfsbureau
 • bestuurslid: maximale vrijwilligersvergoeding
 • onkostenvergoeding zoals reiskostenvergoeding

 Procedure

Reacties kunnen tot en met 20 juli 2018 gestuurd worden naar: secretariaat@ajnjeugdartsen.nl

Gesprekken vinden plaats in overleg. Een bestuursvergadering bijwonen kan deel uit maken van de procedure. Voor het bestuur geldt een periode van twee jaar met mogelijke verlenging van twee keer twee jaar, dus maximaal zes jaar.

FUNCTIEOMSCHRIJVING